דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ' נלי אליאס
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טלפון נייד: 
052-4779791

גב' שני דליות

מקומם של מדיה ניידים ביחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדים במרחב הציבורי

המחקר יעסוק בבחינת שינויים בטיב היחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדיהם ובין הילדים  לסביבתם, כאשר הם נמצאים במרחב הציבורי וביניהם ניצבת טכנולוגית תקשורת ניידת, כגון טלפון חכם או טאבלט. המחקר יתבצע תוך שילוב בין שלוש שיטות מחקר: סקר הורים שממפה שימושי מדיה ניידים במרחב הציבורי; תצפית לא משתתפת תוך התבננות בהתנהגותם של הילדים והוריהם במהלך פעילותם הטבעית במרחב הציבורי; וראיונות עומק עם ההורים.