דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ' שיזף רפאלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
052-4241821

גב' סמירה מחאמיד

נושא העבודה בעברית: גלוקאליזציה וכתיבת ערכים בוויקיפדיה: גישות ואיכות