דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר דפנה רבן
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
052-4744455

מר אסף פלד

תלמיד מחקר לקראת תואר מוסמך בחוג לניהול מידע וידע, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

לומד וחוקר מניעים ותמריצים חברתיים לשיתוף מידע וידע, בהנחייתה של ד"ר דפנה רבן.

משמש כיועץ לניהול ידע מזה 7 שנים ושותף בפרויקטים לניהול ידע בחברות וארגונים פרטיים וציבוריים במשק.

מומחה אפיון ויישום מערכת SharePoint של חברת Microsoft בדגש על יישומיה בתהליכי ניהול ושיתוף מידע וידע.

BA - מדעי ההתנהגות בחטיבה לניהול, המכללה למנהל.

תכניות לעתיד: להמציא, לחדש ותוך כדי כך לשנות את העולם.