דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

משאבים שסוננו לפי מילת מפתח קהילות למידה

מצגת באנגלית על אודות האפשרויות של מערכת קושיה - התרומה לארגון, ניהול הידע ומספר אפשרויות טכנולוגיות מתקדמות.

כנס מיט"ל 2014 - קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית  - עדי קידרון

קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית 

כנס מיט"ל - שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית - שירי מור הגני

שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית

כנס מיט"ל 2014 - ג'קי שחר

Characterizing Group Norms in a Technology Enhanced Learning Community

כנס מיט"ל 2014 - יותם הוד

Developing Participatory Learning Practices when Studying the Learning Sciences: A Theoretical Framework and its Pedagogical Implications

כנס מיט"ל 2014 - קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה - ד"ר דני בן-צבי

קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה

יעל קלי ומרכז LINKS[1]

הרצאת האוגן של פרופ' יעל קלי בכנס מיט"ל 2014.

Cultivating a "Community of Learners"  - DR. Kate Bielaczyc

Prof. Katerine (Kate) Bielaczyc, Director, Hiatt Center for Urban Education, Clark University

Issues and challenges in studying learning communities: A conversation with an expert

Chair: Dr. Dani Ben-Zvi

שיזף רפאלי - BOOK, MOOC או שוק? טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?

הרצאתו של פרופ' שיזף רפאלי במסגרת מועדון ההוראה באקדמיה 2.4.2014 אוניברסיטת חיפה