דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

כל המחקרים

 • במחלקה לחינוך אזרחי ולדמוקרטיה במט"ח פותחה סביבת למידה מבוססת טכנולוגיה, בהובלת מגישת הצעת המחקר, העושה שימוש בטכנולוגית תקשוב ובקטעי וידאו מתוך הסדרה "עבודה ערבית" .  מטרת סביבת הלמידה לטפח תהליכי אמפתיה בין קבוצות בכלל ובין יהודים לערבים בישראל בפרט.

 • פוסטר שהוצג בכנס הדוקטורנטים - מאי 2014

  צעירים ממוצא אתיופי שייכים לאחת הקבוצות  העניות ביותר במגזר היהודי בישראל החווים, בנוסף לקשיים הכלכליים, גם קשיים חברתיים ותרבותיים, הבאים לידי ביטוי בניסיונם להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה.

 • מורים כמעצבים

  מחקר זה בוחן את ההתפתחות המקצועית של המורים בעקבות השתלמות מורים המערבת את המורים בעיצוב ופיתוח סביבת למידה המשלבת טכנולוגיה ניידת.

 • In her innovative project entitled “Users in Diapers: New directions in studying roles of media technologies in young children’s development” Prof.

 • פרופ' מיכל ירושלמי: פיתוח ספר אינטראקטיבי ללימוד מתמטיקה לצורך מחקר על מודלים של יצירה שיתופית של ספרי לימוד באיזה עולם או סביבה לימודית מורים יכולים להכשיר עצמם לסביבת העתיד? ד"ר ילנה נפתלייב במשותף עם Prof. Daniel Chazan U of Maryland שינוי נורמות הוראה ולמידה עם ספרים דיגיטליים – איך זה מתרחש בכתה? על נורמות, מדיניות ורגולציה של ספרי לימוד דיגיטלים: ניתוח השיח המשפטי והשיח החינוכי מחקר משותף בשתי דיסיפלינות עם פרופ' ניבה אלקין-קורן פיתוח ומחקר קוגניטיבי של מתמטיקה במימשקים חדשים

 • קבוצת המחקר של ד"ר דפנה רבן

  קבוצת המחקר של ד"ר דפנה רבן:

  קבוצת המחקר שלנו חוקרת מוטיבציה ללמידה ושיתוף ידע, מנגנוני התפשטות של ידע ברשתות, ערך נתפס של חומרי למידה והקשר בין אפיסטמולוגיה אישית לבין תפיסת הערך. תלמידי המחקר בקבוצתנו הם: דורית גייפמן, הילה קורן גנית ריכטר יונית רושו אירנה פרל.

 • מרכז מצוינות BGU LINKS בראשות פרופ' עמית שכטר מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב
  צוות BGU COM LINKS מתמקד בהערכת המענה הניתן לצרכי המידע של פרטים בקהילות מוחלשות וכיצד קהילות אלו משתמשות באמצעי תקשורת עכשוויים על מנת לתת מענה לצרכי הידע שלהן.

  במסגרת הפרוייקט יילמדו תחילה מאפייני השונות הדיגיטלית וסיבותיה, ויבחנו הצרכים התרבותיים והחינוכיים של קהילות מוחלשות ומודרות. לאחר מכן, הצוות ינתח כיצד ניתן לענות על הצרכים המאובחנים באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות. המעקב אחר השימוש ייעשה באמצעות תשתית תוכנה חדשנית וייעודית שתפותח עבור הפרויקט, תוך שיתוף פעולה עם חוקרי LINKS ברחבי הארץ, ועם גורמים בתעשייה עתירת הידע ובחברה האזרחית. המחקרים יתמקדו בצרכי המידע הייחודיים של הקבוצות הנחקרות ובשימוש שעושים חבריהן בטכנולוגיות ניידות לצורך יישום מטלות יצירתיות שונות. התוכן שייווצר במהלך פעילות זו כמו גם הנתונים אודות הפעילות המקוונת של הנחקרים ייאספו, ינותחו ויהוו בסיס ליצירת תשתית תיאורטית המנחה מדיניות שימוש בטכנולוגיות לצורך העצמת אוכלוסיות מוחלשות.

עמודים